Tầm nhìn

Bằng khát vọng tiên phong trong việc phổ cập mô hình dạy Toán và các môn Khoa học bằng tiếng Anh tại Việt Nam, GMath hướng tới việc trở thành một tổ chức giáo dục uy tín hàng đầu Việt Nam với các sản phẩm giáo dục kết hợp được tinh hoa của giáo dục hiện đại quốc tế và những ưu điểm cũng như bản sắc riêng của văn hoá và giáo dục Việt Nam; trang bị cho học sinh Việt Nam những hành trang cần thiết để trở thành công dân toàn cầu, có sức cạnh tranh cao trên thị trường nhân lực trong nước và quốc tế.