I. CUNG CẤP KÌ THI
Cung cấp một kỳ thi thử thách trí tuệ thông qua bộ môn Toán tiếng Anh cho các học sinh trong khu vực và trên thế giới
II. PHÁT HIỆN VÀ KHUYẾN KHÍCH
Phát hiện và khuyến khích các tài năng trẻ phát triển, qua đó đóng góp cho nền giáo dục của từng quốc gia nói riêng và Quốc tế nói chung.
III. THÚC ĐẨY VIỆC HỌC TẬP
Thúc đẩy việc học tập và phát triển tư duy một cách hiệu quả từ cấp Tiểu học đến Trung học phổ thông qua một nền tảng đo lường và đánh giá kết quả được công nhận rộng rãi ở cấp độ Quốc tế.
IV. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Đánh giá năng lực Toán tiếng Anh đạt được của học sinh ở các cấp độ khác nhau.
V. TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG
Tăng cường khả năng nghiên cứu Toán học trong các hoạt động kích thích trí não. Giúp học sinh tăng cường trực giác toán học, tư duy logic và chiến lược để giải quyết vấn đề.
VI. HỌC SINH LÀM QUEN
Học sinh làm quen, tiếp cận các nền tảng kiến thức, trau dồi kinh nghiệm để tham dự các kỳ thi Quốc tế.