Hiện tại chương trình Toán Tiếng Anh GMath đang được dạy trong tiết bổ trợ nâng cao hoặc câu lạc bộ tại trường: