Đội ngũ Giáo viên tham gia giảng dạy đều tốt nghiệp hệ chính quy lớp sư phạm Toán Tiếng Anh của Khoa Toán ĐHSP, Khoa GD Tiểu học ĐHSP hoặc của các Trường ĐH ở Singapor, Mỹ, Úc …