XẾP HẠNG, HUY CHƯƠNG VÒNG 1 VÀ KHUNG THANG ĐIỂM ĐIỀU KIỆN VÒNG 2 – ITMC 2023

Ban tổ chức ITMC 2023 Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý Sở GDĐT, Phòng GDĐT các Quận Huyện, các Nhà trường, các bậc PHHS và các Thí sinh kết quả Xếp hạng và Huy chương Vòng Quốc gia – Sân chơi “Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế ITMC 2023”.

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 2TẠI ĐÂY

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 3TẠI ĐÂY 

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 4TẠI ĐÂY 

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 5TẠI ĐÂY 

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 6TẠI ĐÂY 

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 7TẠI ĐÂY 

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 8TẠI ĐÂY 

Kết quả Xếp hạng Khối lớp 9 – 10 – 11TẠI ĐÂY 

Các thí sinh thuộc khung thang điểm đủ điều kiện tham gia Vòng chung kết – ITMC 2023 tại Thái Lan sẽ được Ban Tổ chức gửi thông tin trực tiếp.

Một lần nữa Ban tổ chức xin chúc mừng các thí sinh tài năng và xin cảm ơn sự đồng hành của các Quý cơ quan và Quý PHHS!

Trân trọng cảm ơn!

Ban tổ chức ITMC 2023 Việt Nam