CHINH PHỤC THỬ THÁCH CÙNG “TÌM KIẾM TÀI NĂNG TOÁN HỌC QUỐC TẾ ITMC 2023”

”International Talent Mathematics Contest – Tìm kiếm Tài năng Toán học Quốc tế –  ITMC 2023” là một sân chơi Toán học uy tín do Tổ chức Giáo dục Thai Talent Training phát động dành cho các em học sinh yêu thích môn Toán trong khu vực. Công ty Cổ phần Giáo dục GMaths là đơn vị đại diện tại Việt Nam […]