Do dịch bệnh Covid 19 không thuận lợi cho việc tổ chức vinh danh trực tiếp. Ban tổ chức đã quyết định tổ chức “Lễ Vinh Danh Trực Tuyến” phát trực tiếp trên nền tảng Youtube.